Maďarské mýto

CO BY MĚLI DOPRAVCI BRÁT V ÚVAHU PŘI PŘIPOJOVÁNÍ?

Mezi společnostmi, které na trhu nabízejí sledování vozidel s pomocí GPS stále roste konkurence; není vůbec bezvýznamné, o čem vás informuje agentura, která vypracovává zprávy a současně jaká kriteria si dopravci volí jako nejvýhodnější řešení.  Aby se mohli připojit do […]

dálší

Jak se dělá přiznání silničního poplatku v novém systému?

Jak se dělá přiznání silničního poplatku v novém systému?
V systému HU-GO lze podat přiznání silničního poplatku dvojím způsobem:
1.   Předem zakoupeným relačním lístkem
2.   Palubním přístrojem (pomocí spolupracujícího při přiznání)
 
Co je to relační lístek?
Relační lístek opravňuje výhradně k jednorázovému použití pozemních […]

dálší

Jak se mění sazba za používání komunikací?

Míra poplatku je úměrná ujeté vzdálenosti, tím pádem závisí na druhu používané pozemní komunikace (dálnice, rychlostní silnice nebo hlavní silnice), na kategorii motorového vozidla (J2, J3, J4) a na zařazení do (emisních kategorií) kategorie dle ochrany životního prostředí.
 
Brutto poplatek za […]

dálší

Na jaká vozidla se vztahuje nový systém platby silničního poplatku?

Od 1. července na vyznačených úsecích podléhají poplatku všechna nákladní vozidla s celkovou povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny. Vozidla a celkovou povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny se řadí do kategorie podle počtu náprav: do kategorie J2 patří dvounápravová, do kategorie […]

dálší

MAĎARSKÝ ELEKTRONICKÝ SYSTÉM MÝTNÉHO

K 1. červenci 2013 bude v maďarské veřejné silniční síti pro celkem  6 513 km dálnic, rychlostních silnic a hlavních silničních tahů zaveden elektronický systém mýtného založený na ujeté vzdálenosti (DTS). Sazba mýtného bude záviset na druhu použité komunikace, kategorii […]

dálší