Maďarské mýto

WebEye a maďarské e-mýtné

Příprava služby WebEye intenzivně pokračuje, abychom mohli ve spolupráci s firmou Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) /Státní správa dálnic neveřejná akciová společnost/ poskytovat svým stávajícím a budoucím partnerům služby pro maďarské mýtné v plném rozsahu s platností od 1. července.

 

Platba elektronického mýtného se od 90.let dvacátého století až do dnešních dnů neustále v Evropě rozšiřuje. Elektronické mýtné je zavedeno i v Maďarsku. Poplatek lze zaplatit dvojím způsobem: relačním lístkem nebo pomocí zařízení fungujícího na principu GPS.

 

Skupina Lambda-Com je jedním z největších poskytovatelů služeb v oblasti sledování vozidel na bázi GPS na středoevropském trhu. Skupina vlastní nejvyspělejší technologie a proto si pokládá za svou povinnost napomáhat v efektivní budování systému maďarského elektronického mýtného. Přepravci mající vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny mohou při vyúčtování mýtného využívat I naše služby jako spolupracujícího partnera pro systém maďarského mýtného.

 

Naším nejdůležitějším úkolem je poskytnout přesné údaje o vozidlech, za která je nutno pomocí našeho systému vyúčtovat povinnost platby mýtného vůči firmě ÁAK (Státní správa dálnic).

 

Pro splnění tohoto úkolu disponujeme rozsáhlým technickým zázemím jak v oblasti vývoje, tak infrastruktury.

 

Stávající WebEye jednotky našich zákazníků jsou vhodné pro vyhotovení tohoto vyúčtování.

Pro přepravce jsou také k dispozici nezbytné palubní jednotky (tzv. OBU jednotky). Ty lze s pomocí našich odborníků snadno a rychle zprovoznit. V případě dotazů ohledně nákupu jednotek se informujte na některém z následujících kontaktů.

 

Pro přepravce nezbytné palubní jednotky (OBU) jsou také k dispozici, pomocí naších odborníků jsou snadno a rychle zprovoznitelné. Ohledně nákupu přístrojů se informujte na některém z následujících kontaktů.