Maďarské mýto

FAQ

Na jaká vozidla se bude vztahovat povinnost platby mýtného od 1. července?

 

Od 1. července na vyznačených úsecích platí pro všechna nákladní vozidla s celkovou povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny povinnost uhradit mýtné. Vozidla s celkovou povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny se řadí do kategorie podle počtu náprav: do kategorie J2 patří dvounápravová, do kategorie J3 třínápravová a do kategorie J4 čtyř(a více)nápravová vozidla.

 

Jaký přístroj potřebuji k elektronickému přiznání?

 

Palubní přístroj zajištěný spolupracujícím při přiznání. V nabídce WebEye jsou k dispozici, v závislosti na službě, modely s různými funkcemi a dizajny.

 

 

Co mám dělat, pokud ještě nemám palubní přístroj vhodný pro přiznání mýtného?

 

Jako řešení pro budoucnost navrhujeme využívání služeb zajišťovaných prostřednictvím palubních přístrojů, proto doporučujeme řešení, která poskytují kombinované balíčky služeb, například WebEye Pass&Go.

Kromě nákupu je nutné uzavřít smlouvu se spolupracujícím při přiznání a zaregistrovat se u ÁAK (Státní správa dálnic), v souladu s pokyny systému HU-GO.

 

Co dělat poté, když už mám předplacenou službu monitorování vozidla?

 

Informujte se u svého poskytovatele služby zda už má status spolupracujícího při přiznání, resp. kdy mu tento status začíná. Pokud bude váš poskytovatel služby schopen spolupracovat při přiznání, pak lze okamžitě uzavřít smlouvu, pokud ne, pak se musíte obrátit na některého z akreditovaných spolupracujících při přiznání a uzavřít s nim smlouvu a pořídit si nový přístroj.

Stávajícím zákazníkům WebEye usnadníme proces uzavírání smluv, plánujeme totiž na naši stránce možnost stažení elektronického formuláře.

 

Co je to relační lístek?

 

Relační lístek opravňuje výhradně k jednorázovému použití pozemních komunikací po naplánované trase a je nutné zakoupit před použitím zpoplatněné komunikace (lze obstarat maximálně 30 dní předem). Relační lístek zakoupený v předprodeji bude platný 2 kalendářní dny, lístek zakoupený bezprostředně před použitím zpoplatněných úseků pak do konce následujícího kalendářního dne. Tato služba může být výhodná pro ty, kteří nebudou používat zpoplatněné úseky v Maďarsku pravidelně, ale za to vždy po předem naplánované trase.

 

Co znamená elektronické přiznání mýtného?

 

Přiznání je pouze elektronický přenos dat mezi spolupracujícím při přiznání a ÁAK (Státní správa dálnic), základ tohoto přenosu dat poskytuje palubní přístroj (OBU) ve vozidle. Kromě instalace stávajícího a/nebo nového přístroje se vyžaduje i uzavření smlouvy se spolupracujícím při přiznání a registrace v systému HU-GO.

 

Kromě uzavření smlouvy se spolupracujícím při přiznání, co je třeba ještě udělat?

 

Od 20. června je potřebná registrace v systému HU-GO. Pro založení a nabití běžného účtu sledujte související průběžné informace od ÁAK (Státní správa dálnic).

 

 

Jakou roli má spolupracující při přiznání?

 

Vyúčtování podle ujeté vzdálenosti se uskutečňuje pomocí souřadnic shromážděných palubním přístrojem umístěným ve vozidle. Podstatou jeho fungování je, že společnost poskytující službu sledování flotily aut pomocí GPS, jako spolupracující při přiznání postoupí ÁAK (Státní správa dálnic) údaje přicházející z vozidla. Uživatelé mohou své dluhy vyrovnávat placením dopředu (prepaid), což znamená, že běžný účet otevřený při registraci (vedený u AÁK) musejí dopředu nabít. Zůstatek na účtu slouží jako krytí k používání cest podléhajících poplatku.
Předpokladem pro používání je, aby uživatel předem zaregistroval u ÁAK (Státní správa dálnic)a uzavřel smlouvu se spolupracujícím při přiznání.
Doporučujeme těm, kteří často používají úseky pozemních komunikací podléhající mýtu, může pro ně znamenat pohodlný způsob přiznání poplatku.

 

Jak se zaregistrovat, abych mohl využívat systém elektronického placení mýtného?

 

Nutná je registrace v systému HU-GO poskytovatele služeb ÁAK, při které zadáte údaje vozidla a jeho provozovatele, emisní normu a počet náprav.

 

Jak můžu používat silnice po 1. červenci, když si nekoupím palubní přístroj?

 

V jednotlivých místech prodejní sítě si můžete zakoupit relační lístek.

 

Lze používat palubní přístroj i v zahraničí?

 

Funkce monitorování vozidla, včetně telematických funkcí jsou k dispozici, ale zařízení , které jsou v současné době na trhu nejsou EETS kompatibilní, takže k placení mýtného je nelze použít v jiných evropských zemích.

 

Bude nějaká signalizace, pokud přístroj WE nebude ve vozidle fungovat, jak lze na to rychle upozornit?

 

Konkrétní signalizace ve vozidle pravděpodobně nebude, ale pracujeme na více platformách, které uživateli umožní snadno a rychle zjistit správný stav přístroje, umožňující placení mýtného.

 

Můžeme nějak upozornit v případě, pokud některý řidič „zabloudí“ na okresní cestu?

 

Informace o vyznačených úsecích, na které se vztahuje povinnost platby mýtného, najdete na stránkách ÁAK (Státní správa dálnic).

 

Kdo nese odpovědnost, pokud vozidlo bude jezdit na zpoplatněném úseku s nefunkčním palubním přístrojem (OBU) a bez lístku?

 

Kontrolování funkčnosti palubního přístroje je povinností účastníka silničního provozu. Signalizace případného narušení, ztráty/zpoždění dat, které mají vliv na provoz na úrovni systému, je povinností spolupracujícího při přiznání.

 

Lze zjistit, zda GPS nesignalizuje proto, že došlo k sabotáži, nebo z důvodu poruchy palubního přístroje?

 

ÁAK v případě nefunkčního palubního přístroje za všech podmínek vyměří správní pokutu, bez ohledu na důvod výpadku odesílání dat. Spolupracující při přiznání neodpovídá ani za sabotáž, ani za poruchu přístroje. Kontrolování funkčnosti palubního přístroje je vždy povinností účastníka silničního provozu, kterému se budeme snažit v budoucnu poskytovat pomoc dostupnou na více platformách.

 

Dá se v případe přeinstalování, nainstalování očekávat okamžitá aktivace? Pokud to potrvá několik dní, jak lze během té doby plnit povinnost přiznání ujeté cesty?

 

Při platbě mýtného vždy existuje možnost zakoupení relačního lístku, takže období nefunkčnosti palubního přístroje lze tak jednoznačně vykrýt. Ohledně oprav se samozřejmě snažíme klientům pomoci, ale kvůli nerealistické zátěži kladené na nás, lze očekávat prodloužení čekací doby.

 

Jak postupovat, když po instalaci ještě není služba aktivní, ale během této přechodné doby musí dopravce splnit přepravní úkol?

 

Po vstupu do země lze zakoupením relačního lístku uhradit mýtné za použití silnice úměrné ujeté vzdálenosti do doby, dokud je palubní přístroj mimo provoz. Podle našich informací budou prodejní místa na všech hraničních přechodech a na mnoha čerpacích stanicích.