Maďarské mýto

Co je to HU-GO?

Zanedlouho bude zavedený i v Maďarsku systém elektronického vybírání silničního poplatku (UD), který byl pojmenovaný HU-GO.

 

Do systému platby silničního poplatku, který bude spuštěný 1. července 2013 jsou zahrnuty vyznačené úseky maďarské silniční sítě (dálnice, rychlostní silnice, hlavní silnice) podléhající poplatku v celkové délce 6 513 km.

 

Systém HU-GO odpovídá Směrnici evropského parlamentu a rady č. 2004/52/ES o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství, která dává do plánu vytvořit Evropskou službu pro elektronický výběr mýtného (European Electronic Toll Service – EETS).

 

Na jaká vozidla se vztahuje nový systém platby silničního poplatku?

Od 1. července na vyznačených úsecích podléhají poplatku všechna nákladní vozidla s celkovou povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny. Vozidla a celkovou povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny se řadí do kategorie podle počtu náprav: do kategorie J2 patří dvounápravová, do kategorie J3 třínápravová a do kategorie J4 čtyř(a více)nápravová vozidla.

 

Jak se mění sazba za používání komunikací?

Míra poplatku je úměrná ujeté vzdálenosti, tím pádem závisí na druhu používané pozemní komunikace (dálnice, rychlostní silnice nebo hlavní silnice), na kategorii motorového vozidla (J2, J3, J4) a na zařazení do (emisních kategorií) kategorie dle ochrany životního prostředí.

 

Brutto poplatek za použití pozemních komunikací (HUF / km)

Emisní
třída
poplatková kategorie J2 poplatková kategorie J3 poplatková kategorie J4
Rychlostní Hlavní
silnice
Rychlostní Hlavní
silnice
Rychlostní Hlavní
silnice
A (≥ EURO III.) 42,41 18,04 59,52 31,23 86,70 54,07
B (EURO II.) 49,89 21,23 70,02 36,75 108,38 67,60
C (EURO I.) 57,38 24,41 80,53 42,26 130,06 81,11

 

Autobusy (B2) a vozidla patřící do kategorie D1 si nadále mohou nakupovat oprávnění k používání pozemních komunikací v systému e-známek.

 

Jak se dělá přiznání silničního poplatku v novém systému?

V systému HU-GO lze podat přiznání silničního poplatku dvojím způsobem:

1.   Palubním přístrojem (pomocí spolupracujícího při přiznání)

2.   Předem zakoupeným relačním lístkem

 

1. Pomocí palubního přístroje (spolupracující při přiznání)

Vyúčtování podle ujeté vzdálenosti se uskutečňuje pomocí souřadnic shromážděných palubním přístrojem umístěným ve vozidle. Podstatou jeho fungování je, že společnost poskytující službu sledování aut pomocí GPS, jako spolupracující při přiznání postoupí ÁAK (Státní správě dálnic) údaje přicházející z vozidla. Uživatelé mohou své dluhy vyrovnávat placením dopředu (prepaid), což znamená, že běžný účet otevřený při registraci (vedený u AÁK) musejí dopředu nabít. Zůstatek na účtu slouží jako krytí k používání cest podléhajících poplatku.

Předpokladem pro používání je, aby uživatel předem zaregistroval u poskytovatele služeb ÁAK (Státní správy dálnic) a uzavřel smlouvu s firmou spolupracující při přiznání.

Doporučujeme těm, kteří často používají úseky pozemních komunikací podléhající poplatku, může pro ně znamenat pohodlný způsob přiznání poplatku.

 

2. Předem zakoupený relační lístek

Relační lístek opravňuje výhradně k jednorázovému použití pozemních komunikací po naplánované trase a je nutné zakoupit před použitím zpoplatněné komunikace (lze obstarat maximálně 30 dní předem).

Relační lístek zakoupený v předprodeji bude platný 2 kalendářní dny, lístek zakoupený bezprostředně před použitím zpoplatněných úseků pak do konce následujícího kalendářního dne.

Tato služba může být výhodná pro ty, kteří nebudou používat zpoplatněné úseky v Maďarsku pravidelně, ale za to vždy po předem naplánované trase.

 

Kontrola poplatku

Eliminace neoprávněného používání komunikací v systému UD v Maďarsku bude zásadně pomocí fixně zřízených kontrolních stanic (portálů) a mobilních kontrolních zařízení zřízených v nosných vozidlech.

V maďarském systému vybírání poplatku úměrného ujeté vzdálenosti kromě stávajících kontrolních prostředků bude pomáhat dalších 74 kusů nových fixních kontrolních průřezů a 45 kusů nových mobilních kontrolních jednotek při nepřetržité kontrole zpoplatněné silniční sítě rozšířené na celostátní úroveň respektive podporování úředních úkolů. Vystupovat proti neoprávněným uživatelům bude úkolem Policie, v zájmu výkonu této činnosti dostane organizace Policie 50 kusů nových mobilních pokutovacích jednotek. Navíc budou zřízeny další kontrolní body také na výstupních stranách hraničních přechodů používaných dotyčnými vozidly. Sankcí za neoprávněné používání komunikací bude veřejnosprávní pokuta.

Při zjištění porušení pravidel může být veřejnosprávní pokuta vyměřena dvěma způsoby:

  • při silniční kontrole uživatele komunikace – v případě zastavení vozidla – na místě;
  • bez zastavení na místě, aplikováním tzv. zásady objektivní zodpovědnosti vůči majiteli/držiteli zapsanému do registrace vozidel.

V případě cizinců lze pokutu vyměřenou bez zastavení na místě vybrat i dodatečně, to jest až neoprávněný uživatel se znovu vrátí do země.

zdroj: www.autopalya.hu