Maďarské mýto

O nás

Skupina Lambda-Com

Firma Lambda-Com Kft. (s.r.o.), založena v roce 2001 má vedoucí pozici na maďarském trhu v oblasti služeb sledování vozidel M2M. Multinacionální podnik výhradně v maďarském vlastnictví, poskytuje komplexní služby v oblasti dopravní informatiky momentálně ve 14 evropských zemích. Preferovanou službou skupiny je telematické „WebEye řešení“ vlastního vývoje, které se díky nepřetržitému rozvoji a inovaci stalo komplexním řešením sloužícím celkové dopravní činnosti.

 

WebEye CZ s.r.o je členem skupiny Lambda-Com. Preferovanou službou skupiny je telematické (mobilní správce zdroje energie) „WebEye řešení“ vlastního vývoje, které zvyšuje bezpečnost silničního provozu, pomocí technologie GPS/GPRS umožňuje permanentní analýzu pohybu a tras vozidel v reálném čase. Dnes už jezdí po Evropě na 40 000 uživatelů WebEye, z nichž aktivně sledujeme 23 000.

 

10 let služeb WebEye

Služba sledování vozidel WebEye funguje od začátku 21. století. Za svůj vznik může děkovat takovému inovativnímu telematickému řešení, které spojuje nejnovější poznatky sledování polohy a telekomunikačních technologií a které vytvořilo vynikající možnost pro vývoj systémů sledování vozidel a aplikací prostorové informatiky.

Díky nepřetržitému vývoji služba WebEye brzy překročila hranice základní služby sledování vozidel. Doplňkové služby a programové moduly odpovídající požadavkům trhu umožnily její vývoj v takové komplexní řešení, které je schopné obsloužit celkovou dopravní činnost. Pomocí použité technologie a softwarových prvků zobrazujících data se stává provoz plánovatelným, ovladatelným a optimalizovatelným, náklady na provoz a komunikaci se dají snížit. Vývoj podle specifických požadavků umožňuje zlepšení služeb i ve speciálních oblastech provozování.

 

Co Vám poskytuje WebEye?

  • Základem WebEye řešení je moderní, spolehlivě fungující sledování vozidel na základě GPS. Služby a funkcionality, které jsou pro zákazníky dostupné – díky desetileté vývojové a marketingové práci – dnes už daleko přesahují rámec tak říkajíc tradičního sledování vozidel.
  • WebEye je instrument pro efektivní provoz a důkladnou kontrolu, je nepostradatelné telematické řešení pro podniky usilující o průhledné fungování, nezávisle na okruhu působnosti. Pomocí toho systému lze vytvořit nezbytně nutnou průhlednost pro manažerování činnosti podniků majících flotilu vozidel.
  • Dozorem vozidel v reálném čase a zabezpečením rychlé a efektivní komunikace s řidičem lze dosáhnout zkvalitnění služeb v organizování přepravních úkolů. Užitečné zavázání nákladných prostředků překotně vzroste, „neplatící“ používání vozidla pouze za účelem změny místa a tím související pracovní doba generující prodělky se radikálně sníží.
  • Snížení spotřeby paliva je posláním podniků pracujících s vozidly, které vyžaduje nepřetržité plánování a kreativní nápady. Naše řešení měření paliva umožňují dostupnost údajů o spotřebě, tím lze dosáhnout značných úspor nákladů, naše technologie měření teploty a kontroly zaručuje dokumentování podmínek přepravy chlazeného zboží. Aplikací četných, snadno připojitelných senzorových přístrojů a inteligentních postupů k zacházení s alarmy lze na vysoké úrovni vyhovět bezpečnostním požadavkům profesionální přepravy.
  • Použitím řešení WebEye bude Váš podnik hodnotnější, efektivnější, úspěšnější, zobrazováním událostí vztahujících se na vozidla, řidiče a přepravované zboží můžete učinit činnost managementu flotily modernější a více konkurenceschopnou.
  • Pomocí našich aplikací se virtuálně roztáhnou stěny vaší kanceláře, pomocí údajů přicházejících z vlastních pohybujících se prostředků můžete synchronizovat a pospojovat činnosti vázané k místu a informatické aplikace je podporující.
  • Měřením a přenosem diagnostických údajů vozidel se ve velké míře zjednodušuje udržování kontaktu se servisní sítí. Údržba bude reagovat na charakteristiky, které se dají vyčíst z přenošených údajů a bude tím pádem preciznější a účinnější, zachovává stav vozidel a zvýší jejich životnost.
  • WebEye může být spojujícím prvkem mezi odesílatelem zboží a cílovými stanicemi, mezi řídícími centrálami a řidiči, mezi vozidly, zbožím a organizacemi nebo osobami, které jsou za ně zodpovědné. Nejmodernějšími telematickými prostředky a víceúrovňovou integrací WebEye podporuje komplexní činnost dozoru nad vozidly a řízení přepravy.
  • WebEye je spolehlivým partnerem firem přepravních, spedičních, a provozujících flotilu vozidel, použitím našich řešení můžete získat vysoké odborné uznání a autoritu v okruhu svých partnerů, klientů a konkurentů.