Maďarské mýto

Přiznání silničního poplatku pro klienty WebEye třeba i jenom za 0 Kč!

S funkcí WebEye RoadPass mohou naší stávající klienti požádat o službu vhodnou k přiznání silničního poplatku HU-GO při ceně 0 Kč za zařízení a za cenu 0 Kč měsíčního paušálu.

WebEye RoadPass*
doplňující funkce pro stávající předplatitele


MIC, ECO, PRO, MAX a stávající individuální
smlouvy


Cena zařízení
Poplatek za montáž (technikem WebEye)
Měsíční poplatek (36 měsíců)
Měsíční poplatek (24 měsíců)
Měsíční poplatek (12 měsíců)
-
-
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Přiznání silničního poplatku pro naše nové klienty třeba i jen
za 0 Kč měsíční paušál!

Pomocí našich balíčků WebEye Road a WebEye Road Mobile poskytující základní služby pro přiznání silničního poplatku můžete rychle a jednoduše přiznat mýtné.

WebEye Road**
WebEye Road Mobile**


Cena zařízení
Poplatek za montáž (technikem WebEye)
Měsíční poplatek (36 měsíců)
Měsíční poplatek (24 měsíců)
Měsíční poplatek (12 měsíců)
3500 Kč
3500 Kč
545 Kč
-
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Cena neobsahuje DPH.


Kromě služby e-mýta je součástí našeho balíčku Pass&Go také zobrazení ujetých tras, mapy,  správa často navštěvovaných míst, vozidel a registr řidičů.

WebEye Pass&Go***
EU + země bývalé Jugoslávie


Cena zařízení
Poplatek za montáž (technikem WebEye)
Měsíční poplatek (36 měsíců)
3500 Kč
545 Kč
532 Kč

Cena neobsahuje DPH.

Službou WebEye můžete rychle a jednoduše přiznat použití pozemních komunikací a současně můžete snížit svoje provozní náklady!

* Naše funkce WebEye RoadPass je v případě zakoupení našich telematických balíčků (MIC, ECO, PRO, MAX), které jsou na trhu funkcí sloužící pro přiznání silničního poplatku, o kterou lze požádat jako o doplňkovou funkci.
V případě, že ve Vašem vozidle je i v současné době provozována aktivní služba WebEye, nemusíte učinit nic jiného, než uzavřít bezplatnou smlouvu se společností WebEye Magyarország Kft fungující jako zprostředkovatel přiznání, a registrovat se u ÁAK (Státní správa dálnic) dle pokynů uvedených na rozhraní Hu-Go!

** Náš balíček WebEye Road je samostatný prostředek, který slouží výhradně jen pro přiznání silničního poplatku.
Balíček WebEye Road Mobile je taková zjednodušená podoba WebEye Road-u, která nevyžaduje montážní práce, lze ji totiž instalovat kabelem do zapalovače.
Tyto instrumenty v jejich současné podobě podporují výhradně přiznání silničního poplatku úměrného používání v případě použití WebEye Magyarország, jako zprostředkovatele přiznání!
Fixně instalovatelný instrument Road lze pomocí on-line služeb rozšiřovat! Doba fungování“ instrumentů je 24 měsíců!

*** S naším balíčkem WebEye Pass&Go lze získat s výraznou slevou vysoce kvalitní základní službu WebEye a možnost přiznání silničního poplatku.
S již prokázanými možnostmi ušetření nákladů službou WebEye můžete nyní i Vy snížit zvýšené náklady, které Vám vzniknou z důvodu zavedení silničního poplatku.
V balíčku Pass&Go se budou průběžně objevovat naše volitelná vylepšení, individuální řešení související se zavedením silničního poplatku, které budou v souladu s VHR (prováděcím nařízením) popisujícím konkrétní prostředí regulace.
Náš balíček služeb Pass&Go pro online sledování vozidel s celkovou hmotností přesahující 3,5 tun, je platný pro nové instalace a spolu s pověřením coby zprostředkovatel přiznání.

Při výběru našich balíčků berte laskavě již teď v úvahu, že průběžné přesvědčování se o provozuschopnosti instrumentů bude úkolem Uživatele komunikace!
Profesní skupina WebEye Magyarország z výše uvedených důvodu doporučuje k vozidlům provádějícím vnitrostátní přepravu, které nedisponují službou WebEye balíček Pass&Go, pro složitější telematické úkoly a pro mezinárodní přepravní služby doporučuje balíčky ECO a PRO, které lze teď taktéž získat za výhodných podmínek!

O dodatkových funkcích souvisejících se službou a o slevách se informujte u svého zákaznického managera nebo na některém z následujících kontaktů.

captcha